Zoeken:

Inspirerende afstudeeropdrachten

Studenten bij Hogeschool Rotterdam gaan graag een uitdaging uit. Onlangs zijn er twee 100% duurzame onderzoeken uitgevoerd die we graag even willen belichten.

Growing materials
De opdrachtgever Uit je Eigen Stad gaf de opdracht om een ‘uit je eigen stad’ ontworpen, groeiend verpakkingsmateriaal te maken van micro-organismen als vervangen van kunststof. De studenten vonden het daarbij voornamelijk belangrijk om een materiaal te maken dat mensen verrast, mensen laat nadenken over het consumptiegedrag en de plastic soep.

Door de samenwerking met andere opleidingen (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek) ontstond er een kruisbestuiving die gezorgd heeft voor nieuwe kenniscreatie, vernieuwende denkwijzen en een duurzaam eindproduct. Het uiteindelijke product is een shiitake-verpakkingsmateriaal gemaakt van de afvalstoffen, vrijgekomen bij de productie van de paddenstoelen zelf. Omdat het eindelijke product momenteel nog te duur is wordt er extra onderzoek uitgevoerd om de kostprijs te drukken. Meer lezen? Klik dan hier.

Drijvend groen
Gemeente Rotterdam was op zoek naar realisatiemogelijkheden van drijvende vegetatie in de rivier de Nieuwe Maas. De hoofdvraag van het onderzoek is: Op welke wijze kan de drijvende groenconstructie bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de KRW voor het waterlichaam de Nieuwe Maas, en kunnen andere eisen en wensen vanuit de verschillende stakeholders worden vertaald naar een ontwerp?’.

Omdat het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs de rivier in het stedelijk gebied niet haalbaar zal zijn zal drijvend groen als maatregel worden ingezet. Het onderzoek resulteerde in drie eindproducten: (1) Een kansenkaart waarin de kansen van het realiseren van drijvend groen zijn weergeven, (2) een PvE met daarin de wensen en eisen die aan drijvend groen moeten worden gesteld en (3) daadwerkelijk ontwerp van een drijvende groenconstructie voor in het havenbekken Buizengat in het Centrum van Rotterdam. Hiermee heeft de onderzoekers het Waternetwerk HBO scriptieprijs gewonnen!

Bron: http://hogeschoolrotterdam.nl

Laat een reactie achter

Klik hier om in te loggen.

Meer events