Zoeken:

Nederlandse kastechnologie naar Afrika

Wageningen UR Glastuinbouw neemt samen met een aantal Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen deel aan het SMART (Smart Adaptive Sustainable Horticulture) programma. Dit programma is gericht op Afrika en realiseert demonstraties en trainingen voor kasteeltsystemen op verschillende technologieniveaus in Rwanda en Zuid Afrika, zo meldt Wageningen UR in een bericht op haar site.

Rwanda is een land met een geschikt klimaat voor kasteelt en kent een sterk groeiende belangstelling voor bedekte teelt. Bij het bedrijf RwandaBest Company heeft Wageningen UR Glastuinbouw samen met Rijk Zwaan en Koppert een training verzorgd. Dit was ter voorbereiding op de eerste teelt die binnenkort in de nieuwe kas van Bosman Van Zaal met apparatuur van Hoogendoorn zal worden gestart. Deze training werd bijgewoond door management en werknemers van RwandaBest.

De bedekte teelt in Rwanda bevindt zich momenteel nog op een laag niveau qua technologie, teelttechniek, productie en productkwaliteit. Zaken als gewasverzorging, water- en nutriëntengift, gewasbescherming en afzet kunnen sterk worden verbeterd, aldus Wageningen UR. Er is namelijk wel degelijk vraag naar bijvoorbeeld goede tomaten, bijvoorbeeld in supermarkten en hotels. Maar deze afnemers verwachten wel een stabiele levering en kwaliteit.

In de toekomst zullen er ook open dagen en additionele trainingen worden gegeven om de Nederlandse kastechnologie breder onder de aandacht te brengen, aldus Wageningen UR.

Bron: http://www.sierteeltnet.nl

Laat een reactie achter

Klik hier om in te loggen.

Meer events