Zoeken:

Unieke tuinbouwwaterzuivering werkt met technische wereldprimeur

AquaReUse is de naam van een unieke waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater van negen glastuinbouwbedrijven en twee WUR-locaties zuivert en teruglevert als gietwater. De installatie, een wereldprimeur, is gebouwd in de Bleiswijkse Overbuurtse polder en is op 23 april 2015 officieel geopend. De toegepaste technologie is een pronkstuk waarmee de Nederlandse water- en tuinbouwsector zich internationaal op de kaart zet.

Voor bijna alle sectoren geldt de Europese verplichting om emissies terug te brengen tot het absolute minimum. Zo ook voor de glastuinbouw. 'Close to Zero' is de norm. AquaReUse is de eerste oplossing in Nederland die niet alleen op grote schaal meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit het water kan halen, maar het gezuiverde water ook weer teruglevert aan de glastuinbouwbedrijven. Door de gesloten waterketen brengt ook de tuinbouw haar emissies naar het oppervlaktewater naar 'close to zero'. Het water is van hoge kwaliteit en kan in de glastuinbouw dienen als gietwater, naast regenwater.

Er is inmiddels belangstelling vanuit de hele wereld voor het AquaReUse-systeem dat voor droge gebieden een oplossing voor waterschaarste kan zijn. Met het gezuiverde water kan men tuinbouw realiseren in gebieden met een voedseltekort. Voor ieder gebied ter wereld kan nu vanuit duurzame (afval)waterbronnen een betaalbare en betrouwbare watervoorziening worden ontwikkeld en gebouwd.

Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk heeft het waterzuiveringssysteem in eigen beheer ontwikkeld. Het systeem is gebouwd door PB Techniek uit Maasdijk. De bouw van de installatie is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West), de provincie Zuid-Holland, Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht, Rabobank, Stowa, Evides Industriewater, Wageningen UR, gemeente Lansingerland en de betrokken lokale glastuinbouwers.

Meer informatie: www.aquareuse.nl en www.aquasoilgroup.com.

Bron: http://GreenHow.nl

Laat een reactie achter

Klik hier om in te loggen.

Meer events