Zoeken:

Wageningen UR test zuiveringsinstallaties glastuinbouw

Telers die lozen worden per 1 januari 2018 verplicht om een installatie toe te passen, die gewasbeschermingsmiddelen met een rendement van 95% uit het water verwijderd. Door middel van een test met Standaard Water kan het zuiveringsrendement van de installatie worden vastgesteld.

Platform Duurzame Glastuinbouw heeft op 22 februari officieel de methodiek voor de beoordeling gepubliceerd. Het meetprotocol is hier een onderdeel van. Toeleveranciers wordt voorgeschreven hun installatie te laten testen volgens dit meetprotocol, door een onafhakelijke deskundige partij. Vervolgens wordt dit testrapport beoordeeld door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), wat bestaat uit deskundigen vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid. De installatie komt op een positieve lijst te staan als de installatie in de test een hoog genoeg zuiveringsrendement behaald (tenminste 95%). Als de installatie is goedgekeurd kan de toeleverancier deze op meerdere bedrijven installeren. 

Eisen voor de teler

Als een teler zijn lozingswater behandelt met een installatie die op de positieve lijst staat en hem daarnaast toepast onder de beschreven randvoorwaarden, dan voldoet een teler aan de eisen voor verplichte zuivering. Via de Helpdesk Water zijn het meetprotocol, Standaard Water II en de werkwijze voor de beoordeling te vinden.

 

Bron: http://www.bpnieuws.nl/artikel/4548/Wageningen-UR-test-vanaf-nu-zuiveringsinstallaties-glastuinbouw

Laat een reactie achter

Klik hier om in te loggen.

Meer events